Substudier

Post-stroke epilepsi

En av de vanligaste orsakerna till epilepsi hos den vuxna befolkningen är stroke. Risken för att utveckla epilepsi efter stroke varierar mellan 2-15% i olika studier. En av de viktigaste och mycket studerade mekanismer som orsakar epileptogenesis vid stroke innebär skada på blod-hjärnbarriären (BBB). Mekanismen för studiemedikamentet Imatinib i I-stroke II är skyddet och underhållet av BBB i akut ischemisk stroke. Vi har nu en unik möjlighet att, inom I-stroke II studien, undersöka huruvida det Imatinib-inducerade skyddet av BBB också kan förhindra utvecklingen av epilepsi efter ischemisk stroke.
En skyddande effekt av Imatinib avseende utvecklingen av post-stroke epilepsi kan ha viktiga konsekvenser, både vad gäller vår grundläggande förståelse för de bakomliggande mekanismerna för post-stroke epilepsi, samt ett eventuellt farmakologiskt mål för att förhindra dess utveckling.

Mål:

Att undersöka huruvida administreringen av Imatinib enligt det primära kliniska prövningsprotokollet kan påverka utvecklingen av epileptiska anfall hos strokepatienter både vid akutskedet och inom 1 år efter stroke.

Procedur
Inga nya metoder, invasiva procedurer eller behandlingar kommer att administreras / utföras, endast registrering av ytterligare data enligt följande:

1. Registrering av historia av pre-stroke epilepsi och behandlingar.
2. Registrering av kliniska och / eller EEG-verifierade epileptiska anfall under akutskedet (inom 1 vecka efter stroke).
3. Registrering av antiepileptiska läkemedel som används inom den första veckan efter stroke.

Vid ett extra uppföljningsmöte / telefonsamtal vid 1 år efter stroke insjuknande, och genom granskning av patientjournalerna, kommer vi att bedöma huruvida patienterna har utvecklat epilepsi efter stroke.