Uppföljning

För huvudstudie: Final uppföljning sker vid 3 månader efter stroke insjuknande och patientens funktionella status bedöms med hjälp av en skala (mRS) vid 3 månader. Den här uppföljning är ett läkare besök.

För sub-studie epilepsi, 1 extra uppföljning vid 1 år efter stroke insjuknande . Den här uppföljning är antingen journal genomgång eller ett läkare besök. Det avgörs av ansvarig lokal prövare på sjukhuset.

Ytterligare uppföljning

Neurologiska symtom efter 24 timmar, 7 dagar och 3 månader.

Eventuella biverkningar rapporteras dagligen under de första 7 dagarna, samt i post-akut skede upp till 3 månader efter insjuknandet.