IMATINIB IN ACUTE ISCHAEMIC STROKE

Nyheter

I-Stroke II- Nyhetsbrev oktober 2021

Vi hoppas att alla siter nu har fått rekvisitionsblanketter från Apoteket och hunnit beställa sitt studieläkemedel. Anvisningar för hur ni blandar den intravenösa infusionen finns i Studieinstruktionen som skickades per[…]

Read more

I-Stroke II- Nyhetsbrev juni 2021

Sommaren är här och semestrar närmar sig. Förhoppningsvis får alla lite ledigt och kan vila upp sig! Vi hoppas att ni så långt som möjligt ändå har möjlighet att kunna[…]

Read more

I-Stroke II: Nyhetsbrev Maj 2021

Stort tack till alla som kunde delta på senaste prövarmötet 18/3 (både på arbetet och i skidspåret). Med tanke på rådande situation med Covid-19 är det bra att kunna samlas[…]

Read more
Sammanfattning

EN FASE 3, RANDOMISERAD, DUBBELBIND, PLACEBOKONTROLLERAD, PARALLEL-ARM EFFICACY STUDIE AV IMATINIB I AKUT ISCHEMISK STROKE

Mer information
Studiedesign
I första hand rekryteras svenska sjukhus till en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie av tabletter Imatinib, 800 mg/dag i 6 dagar, inom 8 timmar efter akut ischemisk stroke. Trombolys/trombektomi ges om behandlingsindikation föreligger. Totalt inkluderas 1260 patienter (630 aktiv arm, 630 kontrollarm) under tre år. Utvärdering av funktionellt oberoende sker vid 3 månader. Studien koordineras från Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och monitorering sker via Karolinska Trial Alliance Mer information
Utbildning

Vi erbjuder en 3 timmars gratis GCP-utbildning i samband med studiestartsmötet den 27 augusti 2018.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset-Solna, Tid: 09.00-12.00. Lunch 12.00-13.00 Studiestartsmötet: 13.00-16.00 Mer information