IMATINIB IN ACUTE ISCHAEMIC STROKE

Nyheter

I-Stroke II Nyhetsbrev 4, 2019-02-18

Hej alla i I-Stroke II gänget, Nu har även Uppsala inkluderat sin första patient, grattis! Detta innebär att nu är totalt 4 patienter inkluderade, övriga 3 i Solna. Vi väntar[…]

Read more

I-Stroke II Nyhetsbrev 1, 2018-10-08

Hej alla I I-Stroke II gänget, Sedan Startmötet har vi nu initierat: Södersjukhuset i Stockholm Skaraborgs sjukhus, Skövde Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaDenna vecka initierar vi Centralsjukhuset Kristianstad, Sundsvall Sjukhus och Akademiska[…]

Read more
Sammanfattning

EN FASE 3, RANDOMISERAD, DUBBELBIND, PLACEBOKONTROLLERAD, PARALLEL-ARM EFFICACY STUDIE AV IMATINIB I AKUT ISCHEMISK STROKE

Mer information
Studiedesign
I första hand rekryteras svenska sjukhus till en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie av tabletter Imatinib, 800 mg/dag i 6 dagar, inom 8 timmar efter akut ischemisk stroke. Trombolys/trombektomi ges om behandlingsindikation föreligger. Totalt inkluderas 1260 patienter (630 aktiv arm, 630 kontrollarm) under tre år. Utvärdering av funktionellt oberoende sker vid 3 månader. Studien koordineras från Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och monitorering sker via Karolinska Trial Alliance Mer information
Utbildning

Vi erbjuder en 3 timmars gratis GCP-utbildning i samband med studiestartsmötet den 27 augusti 2018.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset-Solna, Tid: 09.00-12.00. Lunch 12.00-13.00 Studiestartsmötet: 13.00-16.00 Mer information