IMATINIB IN ACUTE ISCHAEMIC STROKE

Nyheter

I-Stroke II- Nyhetsbrev juni 2022

Sommaren är här och med den går de flesta av oss på en välförtjänt ledighet. Vi har fått förlängning med finansiellt stöd från Vetenskåpsrådet t.o.m. dec 2023 och vi är övertygade[…]

Read more

I-Stroke II- Nyhetsbrev Maj 2022

Sommaren och välförtjänt semester närmar sig. Under maj månad har vi hunnit med att ha nytt uppstartsmöte med St Göran som har ny studiepersonal samt med Örebro Universitetssjukhus som vi[…]

Read more

I-Stroke II- Nyhetsbrev april 2022

Viktig information angående studieläkemedlet! I vårt senaste nyhetsbrev gick vi ut med information ang hanteringen av studieläkemedlet. Vi har efter noggrann utredning fått svar på att Imatinib/studieläkemedlet ej räknas som cytostatika[…]

Read more
Sammanfattning

EN FASE 3, RANDOMISERAD, DUBBELBIND, PLACEBOKONTROLLERAD, PARALLEL-ARM EFFICACY STUDIE AV IMATINIB I AKUT ISCHEMISK STROKE

Mer information
Studiedesign
I första hand rekryteras svenska sjukhus till en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie av tabletter Imatinib, 800 mg/dag i 6 dagar, inom 8 timmar efter akut ischemisk stroke. Trombolys/trombektomi ges om behandlingsindikation föreligger. Totalt inkluderas 1260 patienter (630 aktiv arm, 630 kontrollarm) under tre år. Utvärdering av funktionellt oberoende sker vid 3 månader. Studien koordineras från Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och monitorering sker via Karolinska Trial Alliance Mer information
Utbildning

Vi erbjuder en 3 timmars gratis GCP-utbildning i samband med studiestartsmötet den 27 augusti 2018.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset-Solna, Tid: 09.00-12.00. Lunch 12.00-13.00 Studiestartsmötet: 13.00-16.00 Mer information