IMATINIB IN ACUTE ISCHAEMIC STROKE

Nyheter

I-Stroke II: Nyhetsbrev Maj 2021

Stort tack till alla som kunde delta på senaste prövarmötet 18/3 (både på arbetet och i skidspåret). Med tanke på rådande situation med Covid-19 är det bra att kunna samlas[…]

Read more

GCP och Prövarmöte 18 mars 2021

GCP och Prövarmöte 18 mars 2021 2020 blev ett speciellt år, med Covidpandemins utbrott där sjukvård drabbades hårt. Fortfarande lever vi i en oviss tid men förhoppningsvis blir det kommande[…]

Read more

I-Stroke II- Nyhetsbrev 18 december 2020

Vi befinner oss alla i ett besvärligt läge just nu med att bekämpa Covid-19. Mycket får stå tillbaka, så även forskningen på flera håll. Vi hoppas att ni om möjligt, så[…]

Read more
Sammanfattning

EN FASE 3, RANDOMISERAD, DUBBELBIND, PLACEBOKONTROLLERAD, PARALLEL-ARM EFFICACY STUDIE AV IMATINIB I AKUT ISCHEMISK STROKE

Mer information
Studiedesign
I första hand rekryteras svenska sjukhus till en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie av tabletter Imatinib, 800 mg/dag i 6 dagar, inom 8 timmar efter akut ischemisk stroke. Trombolys/trombektomi ges om behandlingsindikation föreligger. Totalt inkluderas 1260 patienter (630 aktiv arm, 630 kontrollarm) under tre år. Utvärdering av funktionellt oberoende sker vid 3 månader. Studien koordineras från Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och monitorering sker via Karolinska Trial Alliance Mer information
Utbildning

Vi erbjuder en 3 timmars gratis GCP-utbildning i samband med studiestartsmötet den 27 augusti 2018.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset-Solna, Tid: 09.00-12.00. Lunch 12.00-13.00 Studiestartsmötet: 13.00-16.00 Mer information