I-Stroke II- Nyhetsbrev september 2023

I-Stroke II- Nyhetsbrev september 2023

Hej alla i I-Stroke II,Vi hoppas att alla har haft en fin sommar, kunnat ta ut ledighet och känner sig utvilade. Tiden går verkligen fort och nu är vi inne på höstsäsong. Vi har en mycket sorglig nyhet att dela med er. Vår kollega från Karolinska Trial Alliance (KTA), Terese Brunsell som var projektsamordnare hade varit sjuk ett tag och hon försämrades plötsligt i juli och gick bort. Vi ber för hennes avlidna själ och sänder våra kondoleanser till hennes familj, vänner och medarbetare. Terese var en mycket trevlig person och vi kommer att minnas henne. KTA kommer att ordna att en ny kollega snart kan ta över Tereses roll i studien.Kom gärna ihåg två väsentliga ändringar i studieprotokollet.

  1. ålder höjs från 18–85 år till 18–89 år
  2. Patienter som vaknar med ett strokesymtom, så kallad wake up stroke (WUS) som kan randomiseras inom 6 timmar från uppvaknandet förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda

Ett uppdaterat studieprotokoll och studieinstruktion är skickat till alla deltagande siter. Om ni inte redan gjort det, vänligen signera och datera protokollsignatursidan, samt scanna och maila till Julia (julia.lundby@regionstockholm.se) eller Niaz (niaz.ahmed@regionstockholm.se).Vi planerar ett digitalt prövarmöte oktober. Mer information kommer senare. Avtalet med Italien som deltagande land i I-Stroke II studien är i slutfas. Turkiet väntar på att skicka in ansökan för att starta studien. Vi kommer att skicka en förlängning av finansiellt stöd för 2024 till Vetenskåpsrådet under hösten. Under tiden är det viktigt för oss att rekrytera så många patienter som möjligt från Sverige.  Vi har i dagsläget 51 inkluderade patienter i I-Stroke IIKarolinska Solna 41Sahlgrenska 6Södersjukhuset 2Akademiska 1Danderyd 1 Huvudkriterier för inklusion i I-Stroke II: rödmarkerade kriterier är nya

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 89 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut eller Patienter som vaknar med ett strokesymtom, så kallad wake up stroke (WUS) som kan randomiseras inom 6 timmar från uppvaknandet förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna. Vi önskar igen god fortsättning och ett riktigt gott nytt år! Med vänliga hälsningar Niaz/ Julia