I-Stroke II är pausad tillsvidare

I-Stroke II är pausad tillsvidare

Hej alla i I-Stroke II,

God fortsättning på det nya året

Tyvärr börjar vi årets första nyhetsbrev med tråkiga nyheter. Vetenskapsrådet (VR) avslår vår ansökan om förlängning av finansiellt stöd. Första beskeded fick vi dec 23. Efter samtal med VR skickade vi en ny ansökan och fick nu definitivt besked att VR inte kommer förlänga det finansiella stödet.

Därför pausar vi studien tills vi hittar nya finansiella stöd. Det företag som bidrar med intravenöst Imatinib är intresserat av att fortsätta med studien. Vi återkommer inom några veckor om vi stänger studien helt eller inte.

Under tiden – ni som har rekryterat patient och ej skickat faktura för ersättning behöver göra det omedelbart.

Viktigt att ni skriver patientens  studie id nummer och vilket datum patienten rekryterades.

Det studieläkemedel som finns kvar hos er ska sparas till dess att monitorering har gjorts. Således spara alla studieläkemedel tills vidare. Ni kommer att bli kontaktade av monitor för vidare information

OBS! I-Stroke II pausar tillfälligt. Inga patient ska rekryteras från och med i dag tills vi återkommer med ny besked.

Mvh

Niaz Ahmed