I-Stroke II Nyhetsbrev 1, 2018-10-08

I-Stroke II Nyhetsbrev 1, 2018-10-08

Hej alla I I-Stroke II gänget,

Sedan Startmötet har vi nu initierat:

 • Södersjukhuset i Stockholm
 • Skaraborgs sjukhus, Skövde
 • Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaDenna vecka initierar vi Centralsjukhuset Kristianstad, Sundsvall Sjukhus och Akademiska sjukhuset, Uppsala. Danderyd Sjukhus initierar vi 22 oktober. 

  Studieläkemedlet är på väg ut till de kliniker som är initierade eller har sitt initieringsbesök planerat. Bifogat finns även en ny studieinstruktion med kodbrytningsprocedur, viktigt att ni som är initierade skriver ut och ersätter den gamla under flik 3 i prövarpärmen.

  Bifogas även en mall för journalanteckning, även i journalen är det viktigt att kodbrytningsproceduren finns med.

  Efter diskussioner med biobanken är det nu klarlagt att även fast studien har ett gemensamt multicenterbiobankstillstånd måste varje site ha en överenskommelse mellan landstingets/regionens e- biobank och provsamlingsansvarig. Bifogat finns blankett P2 som behöver kompletteras med uppgifter om er biobank samt era uppgifter och sen skickas till er lokala biobank. När vi fått tillbaka blanketten signerad av biobanken skall en kopia sättas in i prövarpärmen under flik 10 (prövarpärmen får ni i samband med initieringsbesöket).

  Vi väntar med spänning på att första patienten inkluderas i studien.

  Rekommenderad kongress: ESO-Karolinska Stroke Update Kongress, 11 – 13 november 2018. Kongressen samlar den främsta internationella expertisen, praktisk tolkning av senaste evidensen och tydliga rekommendationer i konsensus.

  https://www.eso-karolinska.org/2018.html

  Vänliga hälsningar

  Niaz Ahmed