I-Stroke II Nyhetsbrev 4, 2019-02-18

I-Stroke II Nyhetsbrev 4, 2019-02-18

Hej alla i I-Stroke II gänget,

Nu har även Uppsala inkluderat sin första patient, grattis! Detta innebär att nu är totalt 4 patienter inkluderade, övriga 3 i Solna. Vi väntar nu med spänning på att andra deltagande center inkluderar sina första patienter i studien.

Vår forskningsstudiesköterska Linda har börjat åka runt och dela ut lathundarna och träffar ansvarig forsknings-ssk och PI på sjukhusen. Lathundarna är inplastade kortversioner (fick-lathundar) av inklusion- och exclusionskriterierna, och annan information som behövs för att inkludera patienter, för att underlätta arbete ute på avdelningarna. Linda kommer kontakta er för att boka in ett möte inom kort.

Ersättningen per utvärderar patient kommer att höjas för första delen av studien (630 patienter) från 5000kr till 8000kr. Man kommer efter det se över förutsättningarna att fortsätta med den högre ersättningen.

Studieläkemedlen har som vissa av er uppmärksammat utgångsdatum 2019-02-28, vilket innebär attsista dagen man kan inkludera patienter på dessa läkemedel är 2019-02-23. En ny batch packas just nu vid Sharps anläggning i USA och kommer via UK (skall ske i god tid innan brexit) skickas till Sverige. Så fort vi har fått in den kommer nya rekvisitioner att skickas ut.

Den planerade GCP utbildningen i Stockholm, Solna 22 Jan ställdes in då för få anmält sig. Istället undersöker vi intresset för ett iStroke-II informationsmöte med GCP-utbildning vecka 15. Vi ber de som är intresserade av informationsmöte och/eller GCP-kurs att gå in på länken och markera de datum ni kan med namn och sjukhus, senast 1/3. Observera att ni kan anmäla er till båda aktiviteterna eller en av dem. Lunch kommer erbjudas, mer information och anmälan till det kommer senare.

https://doodle.com/poll/bvggasrar6amuyeb

Besök gärna I-Stroke II hemsida där vi har samlat all viktig information, dokument och länk till randomiseringsverktyg samt e-CRF.

Vänliga hälsningar

Niaz