I-Stroke II Nyhetsbrev 22 nov 2019

I-Stroke II Nyhetsbrev 22 nov 2019

En ny patient är randomiserad till I-Stroke II!

Danderyd Sjukhus har rekryterat deras första patient till I-Stroke II.
Stort grattis till Danderyds personal!!! Biobiljetter och anmälningsavgift för sjuksköterska till ESOC 2020 i Wien utlovas.

Nu har vi totalt 11 patienter i I-Stroke II och väntar med spänning på vilka som blir nästa sjukhus att randomisera!

GCP och prövarmöte den 16 januari 2020
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset-Solna
GCP-utbildning: 09.00-12.00.
Lunch 12.00-13.00
Studie möte: 13.00-16.00

Anmäl er gärna till GCP och eller prövarmöte (marie.westman@sll.se)

I-Stroke II Center rekryteringstatus
01 Karolinska Universitetssjukhuset -Solna: 9 patienter
02 Karolinska Universitetssjukhuset -Huddinge: Initierad, väntar på första patient in
03 Södersjukhuset: Initierad, väntar på första patient in
04 Danderyds sjukhus: 1 patient
05 Capio S:t Görans sjukhus: Startmöte 11 december 2019
06 Akademiska sjukhuset, Uppsala: 1 patient
07 Skånes Universitetssjukhus, Lund: Väntar på startmöte
08 Skånes Universitetssjukhus, Malmö: Väntar på startmöte
09 Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Väntar på startmöte
10 Mälarsjukhuset, Eskilstuna: Initierad, väntar på första patient in
11 Centralsjukhuset, Kristianstad: Initierad, väntar på första patient in
12 Skaraborgs sjukhus, Skövde: Initierad, väntar på första patient in
13 Sundsvalls sjukhus: Initierad, väntar på första patient in
14 Västmanlands sjukhus, Västerås: Initierad, väntar på första patient in
15. Centralsjukhuset Karlstad: Startmöte 26 november

Godkänt Amendment
Med följande ändringar:
1. Studien har förlängts och beräknas nu vara klar i december 2022.
2. Då man på vissa kliniker har man en pressad personalsituation har vi ändrat till att utskrivna patienter helst skall kontaktas dagligen men det är inte längre något krav.
3. I de fall man analyserar glukosvärden och kolesterolvärden rutinmässigt för strokepatienter kan dessa värden nu att samlas in i eCRF’et. Sker inte testerna rutinmässigt kommer man inte att ta några prover och därmed inte samla in några värden.
4. AE/SAE kommer inte att samlas in vid baseline eftersom detta är i samband med screening och inklusion. Man kommer att samla in alla AE (förutom de som tidigare är undantagna i sektion 11.3.1 i protokollet) och inte bara ADR.
 

Hälsningar

Studieteamet i I-Stroke II