Vetenskapsrådet har beslutat om fortsatt stöd för I-Stroke II

Vetenskapsrådet har beslutat om fortsatt stöd för I-Stroke II

Vi kan med glädje och stolthet meddela att Vetenskapsrådet har beslutat om fortsatt stöd för I-Stroke II

Detta visar på betydelsen av I-Stroke II studien. Kan vi bekräfta resultaten från pilotstudien kommer detta få en enorm betydelse för strokepatienter vilket i sin tur ger stora positiva samhällsekonomiska effekter.

Med detta beslut kommer även ett ansvar att förvalta detta fortsatta förtroende och vi vädjar därför om er hjälp att hålla studien igång. Det är viktigt att vi kan visa att studien gör framsteg vad gäller patientrekryteringen så att vi inte riskerar att den fortsatta finansieringen återigen ifrågasätts. Det skulle vara en stor förlust att behöva avsluta studien i förtid.

10 patienter är nu inkluderade i studien, 9 stycken i Solna och 1 i Uppsala.

Den största utmaningen med I-Stroke II är det korta tidsspannet (8h från debut av stroke symptom) när patienter kan inkluderas i studien. I övrigt är studien inte komplicerad och innefattar förutom läkemedelsintaget inget som skiljer sig från klinisk praxis.

Studiegruppen vill uppmuntra och visa tacksamhet till siter som lyckas rekrytera patienter. För varje inkluderad patient fram till årsskiftet kommer biobiljetter delas ut till den läkare och sjuksköterska som inkluderar patienten. De fem första siterna som inkluderar en patient kommer dessutom få en deltagaravgift för en sjuksköterska till https://eso-wso-conference.org/ i Wien betald.

Observera att vi har ökat ersättning per patient från 5000 kr till 8000 kronor tills interim analys.

Vi kommer att anordna ett prövarmöte och GCP utbildning 28/11 och/eller 16/1. Ni kommer få en separat mail där ni kan anmäla ert intresse för att medverka, så kommer vi utefter era preferenser att återkomma med datum och formell anmälan.

Har ni blivit initierade men inte velat beställa läkemedel tidigare och nu känner att ni aktivt kan gå med (t.ex. eftersom EFFECTS nu är slutrekryterad) kontakta oss så ser vi till att ni får hem läkemedel

 

Hälsningar

Studieteamet i I-Stroke II