I-Stroke II Nyhetsbrev 6, 2019-06-07

I-Stroke II Nyhetsbrev 6, 2019-06-07

I-Stroke II Nyhetsbrev

Hej alla i I-Stroke II gänget,
ÄNTLIGEN är den nya batchen av läkemedel på väg till Sverige och kommer kunna skickas i veckan. De site som är initierade kommer att få rekvisitioner utskickade.

Som ni alla vet, trots kombinerad trombolys- och trombektomibehandling, blir upp till 40% av patienterna funktionellt beroende eller dör efter en akut ischemisk stroke. Endast 15% av alla med ischemisk stroke behandlas med trombolys och/eller trombektomi på grund av ett begränsat tidsfönster för behandling och ett antal kontraindikationer, varför 85% av patienterna lämnas utan akut behandling. Det finns ett stort behov av att hitta en ny behandling för att minska den hjärnskadan orsakad av stroke och ger bestående funktionsnedsättningen. I pilotstudie har vi visat att behandling med Imatinib är säker och förbättrar neurologiska symptom hos strokepatienter som har fått trombolysbehandling. Andelen funktionellt oberoende ökade med 18%. Dessa resultat öppnar för ett nytt farmakologiskt behandlingsparadigm med globala konsekvenser.

Eftersom det har varit mycket förseningar i studien (upphandling, problem att få en tillräckligt bra placebo, lucka i tillgången på läkemedel), är det extra angeläget att vi kommer igång med rekryteringen igen, så snart som möjligt. Vetskapsrådet som finansierar studien är, även om de inser att förseningarna legat utanför projektets kontroll, oroliga för att studien inte kommer kunna rekrytera planerat antal patienter. Vi har ansökt för förlängning av studien för minst 1 år och kommer att inkludera Norge och troligen ytterligare europeiska länder. Men ber er om möjligt att försöka prioritera denna studie eftersom det är en svensk och akademisk studie och det är viktigt för alla Strokepatienter att studien kan fortgå.

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet höjs ersättningen per utvärderbar patient för första delen av studien (tills interim analys) från 5000kr till 8000kr. Man kommer efter det se över förutsättningarna att fortsätta med den högre ersättningen.

SAVE THE DATE: Vi planerar en GCP utbildning med efterföljande prövarmöte på Karolinska i Solna, den 6 september, mer info om tider och anmäl kommer inom kort

Besök gärna I-Stroke II hemsida där vi har samlat all viktig information, dokument och länk till randomiseringsverktyg samt e-CRF.

www.istroke.org

Vänliga hälsningar

Niaz