I-Stroke II- Nyhetsbrev December 2022

I-Stroke II- Nyhetsbrev December 2022

God fortsättning! Vi hoppas att alla har haft en fin jul.
Tiden går fort och det här året går nu mot sitt slut.

Kort Nyheter

Tillverkningen av studieläkemedel har tyvärr dröjt pga brist på en ingrediens för placebo. Placebon är nu tillverkad och vi hoppas att studieläkemedlet kommer till Sverige i slutet av januari 2023. I samband med det kommer vi att kalla till nytt prövarmöte.

Vi är i slutplaneringen för avtal med Turkiet som deltagande land i I-Stroke II studien. Diskussion går framåt med Italien också och mer än 12 sjukhus har visat intresse att delta I-Stroke II studien.

Tom januari månad kommer Linda att vara 60% tjänstledig. Under tiden går det bra att kontakta Niaz och Terese om frågor uppstår.

Vi har i dagsläget 48 inkluderade patienter i I-Stroke II
Karolinska Solna 40
Sahlgrenska 4
Södersjukhuset 2
Akademiska 1
Danderyd 1

Huvudkriterier för inklusion i I-Stroke II:

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna.

Vi önskar igen god fortsättning och ett riktigt gott nytt år!

Med vänliga hälsningar

Niaz, Linda och Terése