I-Stroke II- Nyhetsbrev augusti 2022

I-Stroke II- Nyhetsbrev augusti 2022

Vi hoppas att alla har haft en fin sommar, kunnat ta ut ledighet och känner sig uppvilade inför hösten som närmar sig, även om det är väldigt varmt fortfarande. Vi har viktiga nyheter ang studien:Nuvarande studieläkemedel har utgångsdatum 2022-08-31, dvs, sista patient kan rekryteras t.o.m. den 26 augusti med nuvarande studieläkemedel. Studieläkemedlet som nu går ut ska skickas tillbaka till Apoteket i Uppsala den från 27 augusti. Ni kommer att få retur- och destruktionsblankett mailade till er. Vid frågor angående detta kan ni maila Terese.   Vi har fått problem med tillverkningen av efterföljande batch och därför kommer studien tyvärr att pausas under en tid. Vi har i dagsläget inget nytt datum för när vi får nya studieläkemedel men vi återkommer så fort vi vet mer. I samband med det kommer vi att kalla till nytt prövarmöte. Under september månad kommer Linda att vara 100% tjänstledig. Under tiden går det bra att kontakta Niaz och Terese om frågor uppstår.OBS!Vi har nytt nummer för kodbrytning!Om behandlande läkare i en nödsituation anser sig behöva information om patientens läkemedelsbehandling i studien kan denne begära brytande av kod. Vid behov av kodbrytning – ring Sjukhusapoteket Kliniska prövningar. För att koden ska kunna brytas krävs patientens randomiseringsnummer i studien.  Vardagar kl. 8-16: 010- 103 29 62 Övriga tider: 010-103 00 00 (växeln)  Be att få tala med jourfarmaceuten på Sjukhusapoteket, Beredningsenheten. Region Östergötlands växel säkerställer kontakt med den farmaceut som har bakjour på Sjukhusapotekets enhet för beredning inkl. kliniska prövningar Viktigt att ni lägger in detta i patientjournalerna vid inkludering. RekryteringRekryteringen har gått långsamt och därför kommer 17 sjukhus i Turkiet att delta i studien. Diskussion förs även med Italien.Vårt mål är att varje site i Sverige rekryterar 1 – 2 patienter per månad och att vi uppnår cirka 20 patienter per månad. Kom gärna med förslag på vad vi kan göra för att öka rekryteringen. Vi har i dagsläget 46 inkluderade patienter i I-Stroke IIKarolinska Solna 38Sahlgrenska 4Södersjukhuset 2Akademiska 1Danderyd 1 Huvudkriterier för inklusion i I-Stroke II:

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna. Med vänliga hälsningarNiaz, Linda och Terése