I-Stroke II- Nyhetsbrev Maj 2022

I-Stroke II- Nyhetsbrev Maj 2022

Sommaren och välförtjänt semester närmar sig.
Under maj månad har vi hunnit med att ha nytt uppstartsmöte med St Göran som har ny studiepersonal samt med Örebro Universitetssjukhus som vi nu välkomnar in i I-Stroke II studien!

Rekryteringen går långsamt och det pågår diskussioner med flera sjukhus i Turkiet som visat intresse av att delta i studien.

OBS!
Vi har nytt nummer för kodbrytning!
Om behandlande läkare i en nödsituation anser sig behöva information om patientens läkemedelsbehandling i studien kan denne begära brytande av kod. Vid behov av kodbrytning – ring Sjukhusapoteket Kliniska prövningar. För att koden ska kunna brytas krävs patientens randomiseringsnummer i studien.

Vardagar kl. 8-16: 010- 103 29 62
Övriga tider: 010-103 00 00 (växeln)

Be att få tala med jourfarmaceuten på Sjukhusapoteket, Beredningsenheten.
Region Östergötlands växel säkerställer kontakt med den farmaceut som har bakjour på Sjukhusapotekets enhet för beredning inkl. kliniska prövningar

En uppdaterad Studieinstruktion (Studieinstruktion för I-Stroke II v1.7 20220518) och journal text (I-stroke-II-text-till-journal-2022-05-23 ) ang detta finns i hemsida. Viktigt att ni lägger in detta i patientjournalerna vid inkludering.

Rekrytering

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har rekryterat 2 nya patienter i maj, stort grattis!!
Vårt mål är att varje site rekryterar 1 – 2 patienter per månad och att vi uppnår cirka 20 patienter per månad. Kom gärna med förslag på vad vi kan göra för att öka rekryteringen. Vi vill gärna boka ett möte på plats eller digitalt med varje site separat. Återkom gärna med förslag på tid.

Vi har i dagsläget 44 inkluderade patienter i I-Stroke II
Karolinska Solna 36
Sahlgrenska 4
Södersjukhuset 2
Akademiska 1
Danderyd 1

Vi har haft startmöte med Örebro universitetssjukhus den 16 maj.

Alla siter har fått det senaste studieprotokollet (v7.0 2021-04-22), informerat samtycke, uppdaterad studieinstruktion och fick-korten. Vi saknar flertalet protokollsignatursidor, så ni som ännu inte skickat dessa till oss behåll en signerad version av protokollet och skicka en signerad kopia av protokollsignatursidan till oss. Se också till att ni använder den senaste versionen av informerat samtycke, vilken är version 3.2, 2021-06-22.

Huvudkriterier för inklusion i I-Stroke II:

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna.

Med vänliga hälsningar
Niaz, Linda och Terése