I-Stroke II- Nyhetsbrev juni 2022

I-Stroke II- Nyhetsbrev juni 2022

Sommaren är här och med den går de flesta av oss på en välförtjänt ledighet. Vi har fått förlängning med finansiellt stöd från Vetenskåpsrådet t.o.m. dec 2023 och vi är övertygade om att ytterligare förlängning kommer beviljas om vi kan visa bra rekrytering under kommande 1,5 år.RekryteringRekryteringen går långsamt och det pågår diskussioner med flera sjukhus i Turkiet som visat intresse av att delta i studien. Vi har också återupptagit diskussion med Italien som var vilande pga Covid-19. Vårt mål är att varje site rekryterar 1 – 2 patienter per månad och att vi uppnår cirka 20 patienter per månad. Kom gärna med förslag på vad vi kan göra för att öka rekryteringen. Vi fokuserar nu mest att uppnå 340 patienter för att kunna interim analys.  Vi har i dagsläget 46 inkluderade patienter i I-Stroke IIKarolinska Solna 38Sahlgrenska 4Södersjukhuset 2Akademiska 1Danderyd 1OBS!Vi har nytt nummer för kodbrytning!Om behandlande läkare i en nödsituation anser sig behöva information om patientens läkemedelsbehandling i studien kan denne begära brytande av kod. Vid behov av kodbrytning – ring Sjukhusapoteket Kliniska prövningar. För att koden ska kunna brytas krävs patientens randomiseringsnummer i studien.  Vardagar kl. 8-16: 010- 103 29 62 Övriga tider: 010-103 00 00 (växeln)  Be att få tala med jourfarmaceuten på Sjukhusapoteket, Beredningsenheten. Region Östergötlands växel säkerställer kontakt med den farmaceut som har bakjour på Sjukhusapotekets enhet för beredning inkl. kliniska prövningar Viktigt att ni lägger in detta i patientjournalerna vid inkludering. Alla siter har fått det senaste studieprotokollet (v7.0 2021-04-22), informerat samtycke, uppdaterad studieinstruktion och fick-korten. Vi saknar flertalet protokollsignatursidor, så ni som ännu inte skickat dessa till oss behåll en signerad version av protokollet och skicka en signerad kopia av protokollsignatursidan till oss. Se också till att ni använder den senaste versionen av informerat samtycke, vilken är version 3.2, 2021-06-22. Huvudkriterier för inklusion i I-Stroke II:

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna. Vi kommer inte skicka något nyhetsbrev under juli.  Vi är lediga följande veckor:Niaz: v28-30 & v32-33 (man kan ringa vid akuta frågor)Linda: v28-31Terese: v27-31 (vid akuta ärende kan man vända till KTAs funktionsbrevlåda: kta.karolinska@regionstockholm.se) Vi vill önska alla en Glad Midsommar och en fantastisk sommar! Med vänliga hälsningarNiaz, Linda och Terése