I-Stroke II- Nyhetsbrev november 2021

I-Stroke II- Nyhetsbrev november 2021

I-Stroke II- Nyhetsbrev november 2021

Stort grattis till Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har rekryterat sin första patient i studien!

Södersjukhuset (1) och Karolinska-Solna (2) har även de rekryterat nya patienter, stort grattis!

Vårt mål är att varje site rekryterar 1 – 2 patienter per månad och att vi uppnår cirka 20 patienter per månad. Kom gärna med förslag på vad vi kan göra för att öka rekryteringen.

Vi planerar nästa prövarmöte den 23 november, kl. 12.00-13.00. Boka gärna in datumet i kalendern. Agenda och påminnelse kommer skickas ut några dagar innan mötet.

Vi hoppas att alla siter nu har fått senaste studieprotokollet, informerat samtycke, uppdaterad studieinstruktion och fick-korten. Behåll en signerad version av senaste protokollet och skicka tillbaka en signerad kopia till oss. Se också till att ni använder senaste versionen av informerat samtycke.

Retur- och destruktionsjournal har skickats ut till alla siter med utgånget läkemedel. Detta ska fyllas i och skickas tillbaka tillsammans med läkemedelsburkarna till Apoteket. Har ni inte fått rekvisition för nya studieläkemedlet kontakta terese.brunsell@regionstockholm.se

Om ni önskar lunch måste ni anmäla ert sjukhus till mötet senast 19 november genom att maila till Terése på terese.brunsell@regionstockholm.se

Ni får själva köpa in lunch samt maila Linda för fakturauppgifter, glöm inte ta deltagarlista och maila Linda!
linda.ekstrom@regionstockholm.se

Vi har i dagsläget 34 inkluderade patienter i I-Stroke II
Karolinska Solna 29

Södersjukhuset 2

Akademiska 1

Danderyd 1

Sahlgrenska 1

Uppföljning 3 månader kan tillsvidare (pga Covid restriktioner) även skötas med telefonuppföljning istället för fysiskt besök om så önskas. Om det blir fallet vänligen skriv ut  Note to file om det. Note to File dokumentet finns på I-Stroke II hemsida under dokument (30. Note to file 3-månaders uppföljning via telefon 31 mars 2020).

Huvudkriterier för inklusion i I-Stroke II:

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna.

Med vänliga hälsningar
Niaz, Linda och Terése