I-Stroke II- Nyhetsbrev oktober 2021

I-Stroke II- Nyhetsbrev oktober 2021

Vi hoppas att alla siter nu har fått rekvisitionsblanketter från Apoteket och hunnit beställa sitt studieläkemedel. Anvisningar för hur ni blandar den intravenösa infusionen finns i Studieinstruktionen som skickades per mail förra veckan.

För att förenkla vid inkludering, sätt ihop matchande burk för iv med matchande burk med tabletter med ett gummiband.

Har ni inte fått rekvisition eller studieinstruktion maila linda.ekstrom@regionstockholm.se

Uppdaterad studieinstruktion med rätt version skickas tillsammans med fick-korten denna vecka.

21 oktober tänkte vi ha ett avstämningsmöte (kl. 12.00-13.00) där vi går igenom rutiner vid inkludering med nya läkemedelsformen. 

Om ni önskar lunch anmäl ert sjukhus till mötet senast 18 oktober genom att maila till Terése på terese.brunsell@regionstockholm.se
Ni får själva köpa in lunch samt maila Linda för fakturauppgifter, glöm inte ta deltagarlista och maila Linda!
linda.ekstrom@regionstockholm.se

Länken till mötet är nedan
https://ki-se.zoom.us/j/69164109023?pwd=Mi9EMHg3K3E0QXoyNjZLMGFNRFEzUT09

Meeting ID: 691 6410 9023
Passcode: 612243

Vi vill också påminna att Marie Westman har lämnat KTA för nytt uppdrag och Terese Brunsell från KTA tagit över Maries roll (terese.brunsell@regionstockholm.se).

Som vi meddelade tidigare har vi fått godkännande från både EPM och Läkemedelsverket om två stora förändringar i studien. Den ena ändringen är behandling med intravenöst Imatinib de första två dagarna och den andra är att ändra primärt utfallsmått från dikotomi mRS 0 – 2 till ordinal mRS 0 – 6 vid 3 månader.

Vi har i dagsläget 30 inkluderade patienter i I-Stroke II
Karolinska Solna 27
Akademiska 1
Danderyd 1
Södersjukhuset 1

Uppföljning 3 månader kan tillsvidare (pga Covid restriktioner) även skötas med telefonuppföljning istället för fysiskt besök om så önskas. Om det blir fallet vänligen skriv en Note to file om det. Note to File dokument finns på I-Stroke II hemsida under dokument (30. Note to file 3-månaders uppföljning via telefon 31 mars 2020).

Huvudkriterier för inklusion i I-Stroke II:

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna.

Med vänliga hälsningar
Niaz, Linda och Terése