Inställt Prövarmöte I-Stroke II och GCP utbildning 6 sep

Inställt Prövarmöte I-Stroke II och GCP utbildning 6 sep

Hej,

Tyvärr måste vi meddela att Vetenskapsrådet har ifrågasatt om I-Stroke II kommer att kunna avslutas med tillräckligt antal patienter inom den utsatta tiden och därför uppnå sin målsättning. Studieledningen ska yttra sig före den 16 september.

I avvaktan därpå har vi beslutat ställa in fredagens möte. Vi beklagar eventuella olägenheter. Vi återkommer med ytterligare information så snart som möjligt.

Tillsvidare fortsätter rekryteringen i studien.

Vänliga hälsningar

Studieteamet i I-Stroke II