KRAFTIG HÖJNING AV ERSÄTTNINGEN PER PATIENT I I-STROKE II

KRAFTIG HÖJNING AV ERSÄTTNINGEN PER PATIENT I I-STROKE II

Det är brådskande att rekrytera patienter i I-Stroke II för att rädda studien och vi höjer ersättningen för de första 100 patienterna – OBS! 25000 / patient inledningsvis 

Karolinska Universitetssjukhuset – Solna har rekryterat ytterligare en patient till I-Stroke II den 28 februari och har nu totalt 15 patienter.
Stort grattis till Karolinska Universitetssjukhuset Solnas personal!!!

Nu har vi totalt 17 patienter i I-Stroke II och väntar med spänning på vilka som blir nästa sjukhus att randomisera!

Vid prövarmöte den 16 januari diskuterade vi olika strategier för att rekrytera patienter till I-Stroke II. Vi gick igenom erfarenheterna från Karolinska-Solna som har rekryterat 15 patienter hittills. Vi kom fram att dagliga påminnelser till strokejour/neurologjour/medicinjour, avdelningsläkare samt en aktiv forskningssjuksköterska och prövare är nyckel till rekrytering. Vi har inte uppnått vårt primära mål att rekrytera 1-2 patienter per site i studien. Det finns åter stor risk att Vetenskapsrådet kommer att överväga att avsluta sitt finansiella stöd om vi inte kan påvisa ett antal patienter som rekryterats i studien de kommande månaderna.

Studieledningsgruppen möttes nyligen och har gått igenom budgeten. Sedan en tid har vi en diskussion med ett företag som kommer tillverka intravenös Imatinib som inte finns på marknaden. Nu finns diskussion att samma företag kommer också köpa perorala Imatinib och tillverka matchande placebo. Vi har fått ett muntligt löfte att företaget kommer att ge extra finansiellt stöd när vi har rekryterat ett tillräckligt antal patienter till studien. Snart kommer vi skriva avtal med företaget. Mot denna bakgrund har vi beslutat att kraftigt höja ersättningen per patient för de första 100 patienterna. Vi hoppas verkligen att den ökade ersättningen ger möjlighet för varje site att lägga en extra insats till studien!

Från och med 3 mars 2020 kommer ersättningen att vara 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna. Sedan kommer vi gå genom budgeten igen och justera ersättningen per patient enligt budget. Vårt mål är att kunna ge åtminstone 10 000 kr per patient. Vi hoppas verkligen detta kommer uppmuntra varje site för att tillbringa lite mer tid för att screena och rekrytera patienter till studien.

Allt gott och vi håller tummarna!

 

I-Stroke II Center rekryteringstatus patienter
Karolinska Universitetssjukhuset -Solna 15
Akademiska sjukhuset 1
Danderyds sjukhus 1
Karolinska Universitetssjukhuset -Huddinge 0
Södersjukhuset 0
Capio S:t Görans sjukhus 0
Skånes Universitetssjukhus 0
Skånes Universitetssjukhus, Malmö 0
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 0
Mälarsjukhuset, Eskilstuna: Initierad 0
Centralsjukhuset, Kristianstad 0
Skaraborgs sjukhus, Skövde 0
Sundsvalls sjukhus 0
Västmanlands sjukhus, Västerås 0
Centralsjukhuset Karlstad 0
Antal 17

Med vänliga hälsningar

Niaz, Marie och Linda