I-Stroke II- Nyhetsbrev 31 mars 2020 med anledning av COVID-19

I-Stroke II- Nyhetsbrev 31 mars 2020 med anledning av COVID-19

I-Stroke II- Nyhetsbrev 31 mars 2020 med anledning av COVID-19

Just nu är vi alla i en situation vi inte varit med om tidigare pga Covid-19. Vi har respekt för att sjukvårdens huvudmän rekommenderar återhållsamhet med kliniska studier i nuläget och har förståelse för att man ute på klinikerna behöver göra andra prioriteringar i nuläget. Vi hoppas att ni om möjligt, så långt det går, ändå kan fortsätta inkludera patienter som uppfyller kriterierna för I-Stroke II. Hittills har vi inkluderat 17 patienter.

Vi har beslutat att i nuläget kan uppföljning 3 månader tills vidare skötas med telefonuppföljning istället för fysiskt besök. Om det blir fallet vänligen skriv en Note to file om det. Note to File dokument finns i I-Stroke II hemsida under dokument (30. Note to file 3-månaders uppföljning via telefon 31 mars 2020)

Vi hade planerat för ytterligare en GCP kurs i vår, men den skjuts nu upp, förhoppningsvis kan vi ha den tidig höst istället.

Huvud Inklusionskriterier för I-Stroke II

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 kommer ersättningen att vara 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna. 

Med vänliga hälsningar

Niaz, Marie och Linda