GCP och Prövarmöte 18 mars 2021

GCP och Prövarmöte 18 mars 2021

GCP och Prövarmöte 18 mars 2021

2020 blev ett speciellt år, med Covidpandemins utbrott där sjukvård drabbades hårt. Fortfarande lever vi i en oviss tid men förhoppningsvis blir det kommande året till det bättre.

Studieläkemedlet för I-Stroke II har nu äntligen kommit! Alla ska ha fått rekvisitionsblanketter på mailen från Apoteket så det går bra att beställa. Alla sjukhus kommer att få fyra burkar med studieläkemedel denna gång istället för 10.  Vi vet att på flera sjukhus får forskningen fortfarande stå tillbaka men vi hoppas att ni så långt som möjligt kan inkludera patienter till I-Stroke II. Vi behöver få in alla patienter som går!

Uppföljning 3 månader kan tillsvidare även skötas med telefonuppföljning istället för fysiskt besök om så önskas. Om det blir fallet vänligen skriv en Note to file om det. Note to File dokument finns på I-Stroke II hemsida under dokument (30. Note to file 3-månaders uppföljning via telefon 31 mars 2020).

Karolinska Solna har nyligen rekryterat en patient och totalt har vi 18 patienter i studien.

GCP och Prövarmöte inklusive lunch
Vi planerar att ha ett prövarmöte via Zoom, torsdag 18 mars kl 12.00-13.00, länk till mötet skickas längre fram. Ni beställer själva lunch, kontakta Linda för uppgifter ang fakturering på linda.ekstrom@sll.se

Vi erbjuder också digitalt GCP grundkurs för I-Stroke II studieläkare och sjuksköterskor den 18 mars kl. 08-00-12.00. Anmäl er gärna till GCP utbildning på marie.westman@sll.se.

Vi behöver alla hjälpas åt nu för att fortsätta I-Stroke II studien. Om ni har några frågor, eller om vi kan hjälpa till på annat sätt – tveka inte att ringa oss.

Linda: 08-517706 98, 072-581 58 05

Niaz: 08-517 720 26, 073 64 23 647

Marie: 072-5955183

 

Huvud Inklusionskriterier för I-Stroke II 

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten  kan  randomiseras  inom  8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna.
Med vänliga hälsningar

Niaz, Marie och Linda