I-Stroke II- Nyhetsbrev 18 december 2020

I-Stroke II- Nyhetsbrev 18 december 2020

Vi befinner oss alla i ett besvärligt läge just nu med att bekämpa Covid-19. Mycket får stå tillbaka, så även forskningen på flera håll. Vi hoppas att ni om möjligt, så långt det går, ändå kan fortsätta inkludera patienter som uppfyller kriterierna för I-Stroke II. Hittills har vi inkluderat 17 patienter.

Studieläkemedlet för I-Stroke II är nu äntligen på väg till Sverige, och beräknas komma 22/23 december till central apoteket och hoppas att studieläkemedel kommer finnas på varje aktiv site v1 2021.

Uppföljning efter 3 månader kan tillsvidare även skötas genom telefonuppföljning istället för fysiskt besök om så önskas. Om det blir fallet vänligen skriv en Note to file om det. Note to File dokument finns på I-Stroke II hemsida under dokument (30. Note to file 3-månaders uppföljning via telefon 31 mars 2020).

I vår kommer vi att erbjuda prövarmöte samt GCP utbildning via länk. Exakta datum kommer att mailas ut separat när studieläkemedlet levereras hos siterna.

Vi behöver alla hjälpas åt nu för att fortsätta I-Stroke II studien. Om ni har några frågor, eller om vi kan hjälpa till på annat sätt – tveka inte att ringa oss.

 

Linda: 08-517706 98, 072-581 58 05

Niaz: 08-517 720 26, 073 64 23 647

Marie: 072-5955183

 

Huvud Inklusionskriterier för I-Stroke II 

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten  kan  randomiseras  inom  8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna.

Med önskan om en God Jul och Gott Nytt År, och förhoppning om i alla fall viss återhämtning tiderna till trots.
Med vänliga hälsningar

Niaz, Marie och Linda