I-Stroke II: Nyhetsbrev Maj 2021

I-Stroke II: Nyhetsbrev Maj 2021

Stort tack till alla som kunde delta på senaste prövarmötet 18/3 (både på arbetet och i skidspåret). Med tanke på rådande situation med Covid-19 är det bra att kunna samlas och utbyta erfarenheter och stötta varandra i fortsatta arbetet med att bedriva strokeforskningen framåt.

Vi har i dagsläget 21 inkluderade patienter i I-Stroke II

Karolinska Solna 18

Akademiska 1

Danderyd 1

Södersjukhuset 1

 

För att föra regelbunden statistisk och se om vi tillsammans kan se några förbättringsåtgärder, skulle vi behöva få in screeninglistorna varje månad. Detta ger också möjlighet för en förbättrad dialog och regelbunden kontakt med er som vi tycker är värdefull.  Vi gör det som ett test under några månader och om vi anser att det är inte tillför något kan vi sluta med detta.

 

Uppföljning 3 månader kan tillsvidare (pga Covid restriktioner) även skötas med telefonuppföljning istället för fysiskt besök om så önskas. Om det blir fallet vänligen skriv en Note to file om det. Note to File dokument finns på I-Stroke II hemsida under dokument (30. Note to file 3-månaders uppföljning via telefon 31 mars 2020).

 

Huvudkriterier för inklusion i I-Stroke II:

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

 

*Från och med 3 mars 2020 är ersättningen 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna.

 

Med vänliga hälsningar

Niaz, Linda och Marie