I-Stroke II- Nyhetsbrev 12 juni 2020

I-Stroke II- Nyhetsbrev 12 juni 2020

I-Stroke II- Nyhetsbrev 12 juni 2020 

Sakta börjar vi nu återgå till en mer normal vardag.
Sommarsemestrarna närmar sig men vi hoppas ändå att ni om möjligt kan inkludera patienter som kommer in och uppfyller kriterierna för I-Stroke II studien.

Vi vill göra er uppmärksamma på att studieläkemedlet går ut sista augusti och pga rådande situation kommer det tyvärr ta tid att få fram nya läkemedel. Retursedel för läkemedlen som blir kvar kommer att skickas ut från Apoteket efter augusti.

Vi vill passa på att påminna om den höjda ersättningen för att inkludera patienter:

Sedan mars 2020 kommer ersättningen att vara 25 000 kr per patient, för de första 2 patienterna per site, och sedan 15 000 kr per patient tills vi uppnår de första 100 patienterna. 

I höst kommer vi att erbjuda prövarmöte samt GCP utbildning via länk. Datumen kommer att skickas ut lite närmre.

Tillsvidare kan uppföljning 3 månader skötas med telefonuppföljning istället för fysiskt besök om så önskas. Om det blir fallet vänligen skriv en Note to file om det. Note to File dokument finns i I-Stroke II hemsida under dokument (30. Note to file 3-månaders uppföljning via telefon 31 mars 2020).

Vi behöver alla hjälpas åt nu för att fortsätta I-Stroke II studien. Om ni har några frågor, eller om vi kan hjälpa till på annat sätt – tveka inte att ringa oss.

Huvud Inklusionskriterier för I-Stroke II

  • Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng
  • 18 – 85 års ålder.
  • Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.
  • Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

Hoppas alla få en fin sommar och möjlighet till återhämtning!

Med vänliga hälsningar
Niaz, Marie och Linda