I-Stroke II- Nyhetsbrev 26 augusti 2020

I-Stroke II- Nyhetsbrev 26 augusti 2020

Vi hoppas att ni alla har haft en bra sommar och ledighet. Under sommaren har det inte hänt mycket i I-Stroke II  studien pga. rådande COVID-19 situation.

Vi vill göra er uppmärksamma på att studieläkemedlet går ut 31 augusti och det betyder att idag är sista dagen för att rekrytera patienter i studien med det läkemedel som ni har, eftersom behandlingstiden är 6 dagar och utgångsdatumet för läkemedlet är 31 augusti.  Retursedel för de läkemedel som återstår kommer att skickas ut från Apoteket efter augustis slut.

Pga. rådande situation med COVID-19 kommer det tyvärr ta tid att få fram nya läkemedel. Vi hoppas att få in nytt studieläkemedel i oktober 2020.

Vi vill också informera er om att det pågår en utveckling av intravenös (i.v) Imatinib och om allt ser bra ut kommer vi att kunna använda i.v. Imatinib de första 2 dagarna och därefter övergå till tablettform. Observera att i.v. Imatinib finns inte på marknaden idag utan det är ett läkemedelsföretag som håller på att utveckla i.v. Imatinib och som har kommit ganska långt och vi hoppas kunna börja använda detta i början av 2021. Vår förhoppning med i.v. Imatinib är att det kommer lösa de problem med sväljningssvårigheter som vi ofta ser hos Stroke patienter de första dagarna av insjuknandet.

I höst kommer vi att erbjuda prövarmöte samt GCP utbildning via länk. Exakta datum kommer vi maila ut separat när vi vet datum för ny leverans av studieläkemedlet.

Nu har Hässleholms sjukhus och Norrlands Universitetssjukhus Umeå även gått med i studien. Lokalt ansvarig prövare i Hässleholm är Magnus Esbjörnsson och på Norrlands Universitetssjukhus Umeå Elias Johansson.

Magnus Thoren och Linda Säll är nya lokalt ansvariga prövare Karolinska Universitetssjukhus Solna respektive Huddinge. Vi tackar tidigare prövare Christina Sjöstrand och Kosta Kostulas för deras insats.

Tillsvidare kan uppföljning 3 månader skötas med telefonuppföljning istället för fysiskt besök om så önskas. Om det blir fallet vänligen skriv en Note to file om det. Note to File dokument finns på I-Stroke II hemsida under dokument (30. Note to file 3-månaders uppföljning via telefon 31 mars 2020).

Vi behöver alla hjälpas åt nu för att fortsätta I-Stroke II studien. Om ni har några frågor, eller om vi kan hjälpa till på annat sätt – tveka inte att ringa oss:

 

Linda: 08-517706 98, 072-581 58 05

Niaz: 08-517 720 26, 073 64 23 647

Marie: 072-5955183

 

Huvud Inklusionskriterier för I-Stroke II 

Ischemisk stroke med NIHSS score>=6 poäng

18 – 85 års ålder.

Patienten kan randomiseras inom 8 timmar efter symtomdebut.

Intravenös trombolys och eller trombektomi utförs enligt klinisk praxis och etablerade riktlinjer

Hoppas alla få en fin sommar och möjlighet till återhämtning!

 

Med vänliga hälsningar

Niaz, Marie och Linda